HOTLINE
0909 962 569

DÂY ĐIỆN TRỞ | Danh mục | ĐÔNG DƯƠNG VINA

DÂY ĐIỆN TRỞ | Danh mục | ĐÔNG DƯƠNG VINA

Kỹ thuật: 0909 706 998 (Quân)
Hotline: 0909 962 569 (Hà)
  • Mr. Hà: 0909 962 569
  • Trưởng Phòng Kinh Doanh

  • Ms Giang: 0909 972 442
  • Nhân viên kinh doanh

  • Mr.Phong: 0909 562 992
  • Phụ trách máy lọc dầu

  • Ms. Huệ: 0909 647 117
  • Nhân viên kinh doanh


ĐỐI TÁC

DÂY ĐIỆN TRỞ | Danh mục | ĐÔNG DƯƠNG VINA